[PL] Realna pomoc dla ratowników medycznych

20-05-2020

Fundacja „Polska Świeci Przykładem” - powiązana osobowo z Warsaw Consultants, prowadzi kampanię pomocową, wspierającą Ratowników Medycznych. Przekazaliśmy już 4 TIR-y darów dla lekarzy i ratowników w 61 jednostkach medycznych, 3400 przyłbic ochronnych oraz 2500 tysiąca paczek polowych dla pielęgniarek.

Dzięki ofiarności darczyńców - firm i osób fizycznych - Fundacja Polska Świeci Przykładem przekazała produkty spożywcze, napoje i żywność do ponad 61 jednostek medycznych, w tym Szpitali i Stacji Pogotowia Ratunkowego. - Wydaliśmy 6000 obiadów dla lekarzy i ratowników medycznych, 3400 sztuk przyłbic ochronnych i 380 litrów środków dezynfekcyjnych. Zabezpieczyliśmy 4 jednostki pogotowia w maty dezynfekcyjne, a Szpital Bielański w Warszawie w zamgławiarkę do dekontaminacji pomieszczeń. Od początku prowadzonych działań pomocowych wolontariusze fundacji i grup współpracujących przejechali już ponad 36 000 km - mówi Ilona Fijałek, rzecznik fundacji. 

Obserwuj nasz serwis informacyjny: Fundacja Polska Świeci Przykładem na Prowly.

Polub i angażuj się w naszych serwisach społecznościowych: Facebook Fundacji.


Fundacja jest odpowiedzialna za koordynację działań pomocowych w Warszawie dla ponad 1,6 tys. ratowników, 500 lekarzy i pielęgniarek. Wykorzystując sieć wolontariuszy oraz firm współpracujących, z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa:

przygotowujemy i transportujemy posiłki dla ratowników i lekarzy

- konfekcjonujemy i dostarczamy paczki polowe dla ratowników medycznych

- koordynujemy zakupy i dystrybucję środków ochrony osobistej:

  • maseczki
  • przyłbice
  • kombinezonyProjekt jest realizowany dzięki ofiarności darczyńców, do których aktualnie należą spółki gastronomiczne, spółki transportowe, producenci środków ochrony osobistej, operator magazynów oraz korporacje, które prowadzą działalność w zakresie hurtowej dystrybucji żywności, chemii, kosmetyków. Nieocenioną pomoc dla Fundacji w zakresie wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze realizują Banki Żywności. Pomoc finansową oferują firmy i instytucje, poprzez wpłaty na rachunek Fundacji. 

Zadaniem Fundacji jest koordynowanie poprawności rozliczeń darowizn, definiowanie pomocy celowej, w taki sposób, żeby potrzebne artykuły dotarły dokładnie do osób i zespołów potrzebujących we właściwym czasie. Żadna z osób pracujących przy projekcie „Wspieram Ratowników Medycznych” nie pobiera wynagrodzenia. Najlepszą nagrodą dla nas jest dobre słowo, wsparcie ludzi i firm, które zamieniamy w realną pomoc. 

Razem mamy szansę poprawić jakość pracy ludzi, którzy poświęcają swoje zdrowie dla ratowania drugiego człowieka. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 

 

Z wyrazami Szacunku 

Zarząd Fundacji i wolontariusze

 Celem Statutowym Fundacji „Polska Świeci Przykładem” jest wspieranie działalności społecznej, badawczo-rozwojowej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprawy bezpieczeństwa publicznego w Polsce i w Europie. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację kampanii informacyjnych, pomocowych i zbiórek publicznych. Władzami Fundacji są: Rada FundatorówRada ProgramowaZarząd Fundacji. 

 

Fundacja Polska Świeci Przykładem

REGON: 365703658

NIP: 5272783680

KRS: 0000643152

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Kontakt operacyjny: sos@polskaswieciprzykladem.pl 

Rzecznik fundacji: ilona@polskaswieciprzykladem.pl

Rachunek bankowy do wpłat: Bank Millenium 65 1160 2202 0000 0003 5332 7954


Other news

Startups receive $50.000 from communications pros

Selected startups receive $50,000 USD in In-kind products and services, including hands-on mentoring from the program’s leaders and access to PRBI’s international network of independent marketing and communications consultants, to advance their businesses. 1st Phase Program Deadline is March 15th, 2018.

Best Practices for Communication Management of COVID-19

PRBI: Businesses and nongovernmental organizations around the world are quickly working to develop communication management plans to respond to COVID-19, the disease caused by new strain of the coronavirus.

PRBI: Leveraging a global reach

LONDON – PRBI announced officers and board members for 2015 and 2016, including Paweł Osowski as a Member of the Board of Directors.